Wij zijn M.I.L.F.

Het Muzuder Iepen Loft Festival wordt georganiseerd op 2 juli 2022 aan de Buorren 9 te Reduzum.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij
persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
− Het afhandelen van jouw betaling
− Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit
te kunnen voeren
− Om goederen en diensten bij je af te leveren

Huisregels

1. Volg de aanwijzingen van het personeel op

2. Toegangscontrole met legitimatie mogelijk

3. Geen wapens of drugs

4. Geen ongewenste intimiteiten

5. Geen agressie of racisme

6. Geen hinderlijk gedrag

7. Geen eigen consumpties

8. Geen overlast voor de buurt

9. Geen alcohol onder de 18

To top