Laatste Nieuws
Girlpower in plak fan Manpower

Spitich genôch hawwe de mannen fan Jitiizer ôfsizze moatten foar Muzuder Rock op 17 maart 2018. Ien fan de muzikanten hat in ûngemak hân en leit mei twa skonken yn it gips. En ja, wat dogge je dan at de mannen ôfsizze?
Dan geanne wy foar girlpower.

Tiige wiis binne wy dan ek dat wy Las Bandidas fêstleint hawwe. Dizze 5 pittige meiden sille as echte bandieten jimme herten stelle mei de bêste rockcovers.
Wy binne al ferkocht.

Nieuws - Muzuder Rock

Line-Up 2018
Line-Up - FAAM
Line-Up - De Voskovs
Line-Up - Roadoil Roadhogs
Line-Up - Las Bandidas
Tweets